Vjosa Park Kombëtar

Mbështetja ndërkombëtare për Parkun Kombëtar të Vjosës

Kjo është një mundësi e rrallë për të mbrojtur me të vërtetë një nga lumenjtë e fundit të egër të mëdhenj. Ky do të ishte një aset për Evropën, por gjithashtu një kontribut në përpjekjet globale të ruajtjes së natyrës.

Dr. Kathy MacKinnon

Kryetare e Komisionit Botëror për Zonat e Mbrojtura pranë IUCN

Ne u bëjmë thirrje udhëheqësve politikë shqiptarë, të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të shpallur dhe planifikuar Parkun Kombëtar të Vjosës në të gjithë gjatësinë e lumit në Shqipëri, përfshirë degët e tij, sipas standardeve të IUCN

Dr. Michael Succow

Fituesi i çmimit të së drejtës për jetesën

Vjosa është xhevahiri i #ZemrësBlutëEvropës dhe njerëzit në të gjithë Shqipërinë duan ta mbrojnë atë përgjithmonë. Ata po i kërkojnë qeverisë së Shqipërisë të krijojë #VjosaParkKombëtarTani, i cili do të ishte Parku i parë i lumit të egër në Evropë. Le të qëndrojmë me ta.

Leonardo DiCaprio

Lumi Vjosa rrjedh i paprekur nga burimi në det dhe komunitetet përgjatë lumit në Shqipëri po bëjnë thirrje që ai të mbrohet përmes shpalljes së një Parku Kombëtar. Tregoni mbështetjen tuaj

Edward Norton

Mbështetja politike për Vjosën

Me rastin e #DitësBotëroretëUjit, unë inkurajoj të gjithë shqiptarët që të solidarizohen me kauzën e shpalljes së #VjosësParkKombëtarTani. Është përgjegjësia jonë të mbrojmë këtë trashëgimi të çmuar shqiptare dhe të Bashkimit Evropian nga çdo projekt shkatërrues dhe abuziv.

Ilir Meta

President i Republikës së Shqipërisë

… Unë i bashkohem thirrjes së qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, aktivistëve vendas dhe ndërkombëtarë, kandidatëve për deputetë të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në zgjedhjet e 25 Prillit dhe institucioneve të Bashkimit Evropian që Qeveria e Shqipërisë shpallë lumin Vjosa Park Kombëtar dhe të heq dorë nga të gjitha planet për ndërtimin e hidrocentraleve të rinj.

Albin Kurti

Kryeministër i Republikës së Kosovës

Le të luftojmë së bashku për një mbrojtje të fortë të një prej lumenjve të fundit të egër të Evropës në Shqipëri: lumit Vjosa.

Thomas Waitz

Deputet i Parlamentit Evropian, Të Gjelbrit/ Aleanca e Lirë Evropiane

Mbrojtja dhe restaurimi i lumenjve që rrjedhin të lirë është një synim i Strategjisë #BEBiodiversitetit! Ne mbështesim shpalljen e zonave të mbrojtura në të gjitha vendet, përfshirë Shqipërinë dhe lumin e tij madhështor Vjosa!

Virginijus Sinkevicius

Komisioner për Mjedisin, Oqeanet dhe Peshkimin

Publikime shkencore për Vjosën

Biodiversiteti, ndikimet e mundshme dhe kuadri ligjor për zhvillimin e energjisë hidrike mbi lumin Vjosa

Vjosa River valley – protection study based on IUCN protected area standards

Measuring of sediment transport and morpho-dynamics at the Vjosa river / Albania

The Vjosa in Albania –a riverine ecosystem of European significance

THE FAUNA OF THE VJOSA RIVER AND THE ADJACENT FLOODPLAIN AT POÇEM

GEO Biodiversity Days 2014, Vjosa River Report

Partnerët që mbështesin shpalljen e Vjosës Park Kombëtar

EcoAlbania

Riverwatch

EuroNatur

Patagonia

Medina

Pindos Perivallontiki

AOS – Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë

EDEN – Qendra Mejdisore për Zhvillim Edukim dhe Rrjetëzim

Milieukontakt Shqipëri

PPNEA – Qendra për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri

ILIRIA – Shoqata Mbrojtja dhe Zhvillimi Mjedisor e Social

IEP – Instituti i Politikave Mjedisore

REC Shqipëri – Qendra Burimore e Mejdisit

Grupimi Ekolëvizja

URI – Instituti i Kërkimeve Urbane

Qendra EPER

Shoqata Cesvi

Shoqata Pro Permet

Shoqata Vjosa Explorer

All Green Centre – Qendra për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

PPNE- Qendra për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror Vlorë

Res Publica

Argonaut

SEEP

Vizioni i Gjelbër